“Rotorua Lakes High School will provide excellent 
education to every student”

 “Ka whakarato te Kura nei ki nga tauira katoa, 
he matauranga pai rawa atu”

 


Mauria te pono - Keep steadfastly to the truth